Biuletyn Informacji Publicznej Zadania Związku - Górnośląski Związek Metropolitalny

Górnośląski Związek Metropolitalny
Ostatnia aktualizacja strony: 13.07.2017, 12:36

Zadania Związku

Wtorek, 15 stycznia 2008

Zadania Związku

Zgodnie ze statutem Górnośląski Związek Metropolitalny jako związek komunalny będzie realizował następujące zadania:

  1. Ustalanie wspólnej strategii rozwoju dla miast wchodzących w skład Związku zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem jej uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miast.
  2. Realizacja zadań objętych wspólną strategią rozwoju miast wchodzących w skład Związku  przekazanych Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
  3. Pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizację  zadań  Związku.
  4. Zarządzanie drogami  przekazanymi Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
  5. Opracowywanie  wniosków w celu pozyskiwania środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych należących do właściwości Związku.
  6. Aktywizacja rynku pracy na obszarze miast będących uczestnikami Związku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na ten cel, a także wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom konkurencyjności miast – uczestników  Związku – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
  7. Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących zawodów deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczących rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych – w zakresie przekazanym Związkowi przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
  8. Wyrażanie opinii dotyczących procesów legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach objętych przedmiotem zainteresowania Związku ze względu na wykonywane przez Związek zadania na szczeblu krajowym a także wojewódzkim.
  9. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także organami administracji rządowej.

Metadane

Data publikacji 15.01.2008
Data modyfikacji 17.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Górnośląski Związek Metropolitalny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Jankowski gzm
Osoba modyfikująca informację:
©2000-2017 Górnośląski Związek Metropolitalny. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL